Förvaltningsskede
 
37.jpg

37. Inflyttning

När huset är färdigt står ofta köpare eller hyresgäster redo att flytta in med en gång.

Ansvarig: Byggherren

  • #etthusblirtill
 
Förvaltningsskede - 37. Inflyttning - ctl00_skyline