Genomförandeskede
 
21.jpg

21. Systemprojektering

Arkitekt, konstruktör och installationsprojektörer samordnar handlingarna så att de uppfyller både bygglagstiftningens och byggherrens krav. Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) bevakar att arbetsmiljön för utförande- och driftskede beaktas. 

Ansvarig: Byggherren

  • #etthusblirtill
 
Genomförandeskede - 21. Systemprojektering - ctl00_skyline