Genomförandeskede
 
25.jpg

25. Tekniskt samråd - startbesked

Vid ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden går byggherren igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Byggnadsnämnden kan därefter ge ett startbesked. Innan ett startbesked givits får inget enligt bygglovet påbörjas.

Ansvarig: Byggherren/Kommunen

  • #etthusblirtill
 
Genomförandeskede - 25. Tekniskt samråd - startbesked - ctl00_skyline