Genomförandeskede
 
29.jpg

29. Markarbeten

Först behöver marken förberedas så att huset står stadigt och inte drabbas av sättningar eller fuktproblem.

Ansvarig: Byggherren

  • #etthusblirtill
 
Genomförandeskede - 29. Markarbeten - ctl00_skyline