Genomförandeskede
 
30.jpg

30. Fornlämningar

Alla fornlämningar skyddas av lagen – även de som ännu inte har upptäckts. Om man hittar en fornlämning när man gräver i marken, måste arbetet omedelbart stoppas. Länsstyrelsen kontaktas och fornlämningen undersöks. Om länsstyrelsen anser att samhällsintresset av bygget överväger, kan man få tillstånd att ta bort fornlämningen efter att den undersökts och dokumenterats.

Ansvarig: Byggherren

  • #etthusblirtill
 
Genomförandeskede - 30. Fornlämningar - ctl00_skyline