Genomförandeskede
 
31.jpg

31. Grundarbeten

Grunden är den del av huset som står mot marken. Vilken teknik som används för grunden beror på husets konstruktion och om man vill ha källare eller inte.

Ansvarig: Byggherren

  • #etthusblirtill
 
Genomförandeskede - 31. Grundarbeten - ctl00_skyline