Genomförandeskede
 
34.jpg

34. Slutkontroll och besiktning

När huset är helt färdigt gör entreprenören en slutkontroll och kallar till besiktning. En eller flera oberoende besiktningsmän granskar huset med utgångspunkt i de avtal som tidigare har skrivits mellan byggherren och entreprenören.

Besiktningsmannen avgör om huset byggts i enlighet med överenskommelserna.

Ansvarig: Byggherren

  • #etthusblirtill
 
Genomförandeskede - 34. Slutkontroll och besiktning - ctl00_skyline