Genomförandeskede
 
35.jpg

35. Slutsamråd och slutbesked

Byggherren ska anmäla när byggnationen avslutats så att ett slutsamråd kan ske med byggnadsnämnden. Efter slutsamrådet kan byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked som dels är en förklaring att nämnden anser att åtgärderna är slutförda, dels ett ställningstagande om att byggnaden får tas i bruk.

Ansvarig: Byggherren/Kommunen

  • #etthusblirtill
 
Genomförandeskede - 35. Slutsamråd och slutbesked - ctl00_skyline