Idéskedet
 
4.jpg

4. Undersökningar

Markförhållanden och omgivningar undersöks. Hur stort hus kan man bygga? Vilka byggtekniker är möjliga? Även jordlager och berggrund bör redovisas då geotekniken är viktig i detta skede.

Ansvarig: Byggherren

  • #etthusblirtill
 
Idéskedet - 4. Undersökningar - ctl00_skyline