Idéskedet
 
7.jpg

7. Planbesked

Olika tjänstemän inom kommunen granskar förslaget och bedömer om det är lämpligt att ta fram en ny detaljplan som gör det möjligt att bygga huset. Deras granskning utmynnar i ett beslut om kommunen ska inleda ett planarbete och när planen bedöms kunna antas. Ett planbesked ska lämnas inom fyra månader och går inte att överklaga.

Ansvarig: Kommunen

  • #etthusblirtill
 
Idéskedet - 7. Planbesked - ctl00_skyline