Planskede
 
13.jpg

13. Detaljplanen antas

När granskningstiden har gått ut antar kommunfullmäktige detaljplanen. I enklare fall kan kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden anta en detaljplan. När detaljplanen är antagen ska kommunen meddela berörda och anslå beslutet på sin anslagstavla.

Om kommunen äger marken skrivs alltid ett exploateringsavtal. Även när byggherren äger marken är det vanligt med ett sådant avtal. Det är en överenskommelse mellan kommunen och byggherren om vem som ska ansvara för olika åtgärder och hur dessa ska finansieras när bebyggelsen ska utföras. Kommunfullmäktige godkänner då exploateringsavtalet innan detaljplanen antas.

Ansvarig: Kommunen

  • #etthusblirtill
 
Planskede - 13. Detaljplanen antas - ctl00_skyline