Planskede
 
14.jpg

14. Detaljplanen kan överklagas

Kommunens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagande kan bara göras av den som är berörd och om denne har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. Överklagande kan också ske om någon anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Beslutet kan överklagas under tre veckor, räknat från när kommunen meddelar på sin anslagstavla att planen är antagen. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen men då krävs prövningstillstånd.

Ansvarig: Annan

  • #etthusblirtill
 
Planskede - 14. Detaljplanen kan överklagas - ctl00_skyline